Tanker fører til mål, mål bliver til handlinger,

 

                            handlinger danner vaner, vaner skaber karakteregenskaber, 

                            og det er karakteregnskaberne, som bestemmer vores skæbne